FIA dropper hurtigt undersøgelse af Toto Wolff og hans kone

Foto: Dan Kitwood/Getty Images

FIA har valgt at droppe den nyligt igangsatte undersøgelse af Toto og Susie Wolff.

For få dage siden blev det meddelt, at FIA havde igangsat en undersøgelse af Toto og Susie Wolff. Dette var forårsaget af påstande om interessekonflikt og deling af fortrolige informationer. Nu er deres undersøgelse dog blevet droppet.

Beslutningen om at åbne for denne undersøgelse, blev ifølge The Guardian truffet ud fra en udokumenteret påstand i et medie. Her var det blevet hævdet, at Wolff havde delt information, som han kun kunne have fra et medlem af FOM-personalet.

Da de meldte ud omkring undersøgelsen, var både Mercedes samt Toto og Susie Wolff hurtige til at reagere. Blandt andet sagde sidstnævnte, at det var en ‘fornærmende’ undersøgelse, som var rodfæstet i ‘intimiderende og kvindehadende adfærd’.

Desuden kom der også opbakning fra ROM, der advarede FIA mod at ‘fremsætte uforsigtige og alvorlige påstande uden substans’.

Dernæst blev der også udsendt en pressemeddelelse fra alle øvrige hold i Formel 1. Her gjorde de alle klart, at de ikke havde indgivet en klage over, at der skulle være sket noget forkert. Desuden erklærede de også deres opbakning til F1 Academy og Susie Wolff.

Som følge af dette, blev der flyttet fokus for, hvorfor FIA egentlig havde opnået deres undersøgelse. Det har nu fået den konsekvens, at de har besluttet sig for at lukke ned for den.

Efter en gennemgang af Formel 1-ledelsens adfærdskodeks og politik for interessekonflikter og bekræftelse af, at passende beskyttelsesforanstaltninger er på plads for at afbøde eventuelle potentielle konflikter, er FIA overbevist om, at FOM’s compliance management-system er robust nok til at forhindre enhver uautoriseret videregivelse af fortrolige oplysninger,” lød det.

Desuden bekræftede de, at der ikke længere ‘nogen igangværende undersøgelse’.

mandag 29. januar 2024

fredag 19. januar 2024

torsdag 18. januar 2024